Benvid@ a web do Laboratorio de Radon de Galicia.
Para solicitar unha medición de gas radon prema o botón.

Por que medir co Laboratorio de Radon de Galicia?

Laboratorio Acreditado

O LRG está acréditado pola Entidad de Acreditación Nacional. Requisito indispensable para cumprir coa lexislación vixente de protección fronte ao gas radon.

Podemos incluso acreditar a medida en continuo (medición rápida).

Laboratorio inscrito no Relaga.

O LRG cumpre cos requisitos do Real Decreto 732/2019, do 20 de decembro sobre o novo Código Técnico de Edificación (Apéndice C.3). Número de rexistro: RELAGA: L-15-064-DR.

Directiva do Consello Europeo

Directiva do Consello Europeo pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes [2013-59-Euratom]

Investigación

O laboratorio de Radon de Galicia é parte do servizo de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela.

Os membros do Laboratorio son os principais expertos mundiais no ámbito da investigación en radon según a web independente https://expertscape.com/ex/radon. Coautores do informe da OMS e do principal artígo sobre radon e cancro de pulmón

CLIENTES DESTACADOS